Những điểm mới nhiều người chưa biết về lương tối thiểu vùng 2017

Ngày tạo: 13/08/2019

Từ ngày 01/01/2017, Nghị định 153/2016/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng 2017 sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành

Đang cập nhật...